Świadczone usługi

Przepychanie kanalizacji, wywóz szamba, instalacje hydrauliczne.

Wywóz nieczystości płynnych

Wybieranie nieczystości z szamb, z osadników ,ze zbiorników, z piaskowników.

Udrażnianie kanalizacji

Posiadamy niezbędny sprzęt, aby dotrzeć do najtrudniejszych zatorów.

Instalację hydrauliczne

Robimy instalację w domkach, oraz modernizację starych instalacji.